Υπολογίστε το Υδατικό σας Αποτύπωμα!

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ..

ΒΗΜΑ {{currentStep - 1 }}/8
Η δική σας κατανάλωση
{{totalWFP}}
Intro deco

Τι είναι το εικονικό νερό;

Το νερό που χρειάζεται για την παραγωγή κάποιου προϊόντος λέγεται εικονικό νερό (virtual water) ή αόρατο, κρυμμένο νερό.

Για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθώς και για τα τρόφιμα (γεωργικά και κτηνοτροφικά) που καταναλώνουμε έχουν χρησιμοποιηθεί τεράστιες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους.

Για παράδειγμα, ας δούμε πόσα λίτρα νερό καταναλώνονται για την παραγωγή ορισμένων βασικών τροφίμων:

  • 1 κιλό ρύζι - 3400 λίτρα νερό

  • 1 κιλό σιτάρι  - 1300 λίτρα νερό

  • 1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης - 40 λίτρα νερό

  • 1 λίτρο γάλα - 1000 λίτρα νερό

  • 1 κιλό τυρί - 5000 λίτρα νερό

  • 1 μήλο - 70 λίτρα νερό

  • 1 πορτοκάλι - 50 λίτρα νερό

  • 1 κιλό βοδινό κρέας - 15.500 λίτρα νερό


Τι είναι το υδατικό αποτύπωμα;

Υδατικό αποτύπωμα (water footprint) είναι ο δείκτης κατανάλωσης του νερού, που μετρά τόσο την άμεση όσο και την έμμεση χρήση του νερού (κανονικού αλλά και εικονικού). Ως υδατικό αποτύπωμα ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης ορίζεται ο συνολικός όγκος του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που καταναλώνονται.

Στην Ελλάδα, το υδατικό αποτύπωμα είναι κατά μέσο όρο 6400 λίτρα την ημέρα ανά κάτοικο, με μόνο το 3% να αφορά την άμεση χρήση του νερού. Το υπόλοιπο 97% προέρχεται από το εικονικό νερό των προϊόντων που καταναλώνουμε. Ως χώρα, το υδατικό μας αποτύπωμα είναι περίπου 15 δις m3/ χρόνο.

Σε ατομικό επίπεδο, εκτός από το νερό που πίνουμε και το νερό που χρησιμοποιούμε για το μαγείρεμα ή το πλύσιμο, καταναλώνουμε έμμεσα μεγάλες ποσότητες νερού μέσω της κατανάλωσης και χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο υπολογισμός του υδατικού αποτυπώματος μάς βοηθά να καταλάβουμε πώς κατανέμεται και πού σπαταλάται το νερό τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ατομικό επίπεδο. Έτσι, μπορούμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την εξοικονόμηση του νερού.

Αφού υπολογίσετε το υδατικό σας αποτύπωμα, προσπαθήστε να το μειώσετε εφαρμόζοντας καθημερινές συνήθειες εξοικονόμησης του νερού και υποστηρίζοντας δράσεις προστασίας των αποθεμάτων νερού από φορείς και επιχειρήσεις.