Τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού

Πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό που είναι καθαρό από φυσική, χημική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου. Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με ευχάριστη γεύση. Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα γιατί αυτή προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή αλλά και τη βιομηχανική του χρήση. Δεν πρέπει να περιέχει μεγάλη ποσότητα οργανικών ουσιών, βαρέων μετάλλων ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι σταθερή στους 10-15 βαθμούς Cο (Κελσίου).

Για την εξασφάλιση της ανώτερης ποιότητας νερού, η Rainbow Waters® συνεργάζεται άμεσα με τη Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων (ΓΧΚ), καθώς και με το Εργαστήριο Υγιεινής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Έτσι, το νερό Διώνη φτάνει εγγυημένα καθαρό, κρυστάλλινο και γευστικό στο ποτήρι μας.