Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Στη Rainbow Waters® μπορούμε με ασφάλεια να εγγυηθούμε πως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, από την εμφιάλωση του νερού μέχρι και τη συστηματική διαχείριση των προϊόντων, πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφαλείας των Ελληνικών και Διεθνών προτύπων.

Το 2005, η Rainbow Waters® υπήρξε η πρώτη εταιρία του κλάδου που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 και ISO 22000 από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS.

Σήμερα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία έχει επεκταθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ποιότητας όσον αφορά τη διανομή, διάθεση και απολύμανση θερμοψυκτών και ψυκτών δικτύου, την εμφιάλωση νερού και την πώληση εμφιαλωμένου νερού.

Παράλληλα, το εμφιαλωτήριο και όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι υπόκεινται σε ετήσιους αυστηρούς ελέγχους οι οποίοι εξασφαλίζουν την συμμόρφωση στα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής. Η διαδικασία εμφιάλωσης πραγματοποιείται με διαδικασίες πιστοποιημένες κατά τα πρότυπα ISO 22000 και FSSC 22000.

Η Rainbow Waters® , σε πλήρη εφαρμογή της πολιτικής της για την ασφάλεια εργασίας και για την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει επίσης πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας εργασίας κατά OHSAS 18001 και κατά ISO 14001.

Παράλληλα, ως ενεργό μέλος της EBWA (European Bottled Watercooler Association), η Rainbow Waters® συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας και υγιεινής.

Οι συνεχείς επαναπιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία στον τομέα των ψυκτικών μηχανημάτων, καθώς και το γεγονός ότι η Rainbow Waters® είναι επικεντρωμένη στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Παραμένοντας η Νo 1 εταιρία ψυκτών και οικιακών φίλτρων νερού στην Ελλάδα, η Rainbow Waters® δεσμεύεται να διατηρήσει τα υψηλά standards ποιότητας που έχει θέσει με στόχο την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.


 

 

 

Δείτε πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα της αποθήκευσης και της διανομής του εμφιαλωμένου νερού και των ψυκτών…