Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Στη Rainbow Waters® μπορούμε με ασφάλεια να εγγυηθούμε πως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, από την εμφιάλωση του νερού μέχρι και τη συστηματική διαχείριση των προϊόντων, πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφαλείας των Ελληνικών και Διεθνών προτύπων.

Το 2005, η Rainbow Waters® υπήρξε η πρώτη εταιρία του κλάδου που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 και ISO 22000 από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS.

Σήμερα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία έχει επεκταθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ποιότητας όσον αφορά τη διανομή, διάθεση και απολύμανση θερμοψυκτών και ψυκτών δικτύου, την εμφιάλωση νερού και την πώληση εμφιαλωμένου νερού.

Παράλληλα, το εμφιαλωτήριο και όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι υπόκεινται σε ετήσιους αυστηρούς ελέγχους οι οποίοι εξασφαλίζουν την συμμόρφωση στα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής. Η διαδικασία εμφιάλωσης πραγματοποιείται με διαδικασίες πιστοποιημένες κατά τα πρότυπα ISO 22000 και FSSC 22000.

Η Rainbow Waters® , σε πλήρη εφαρμογή της πολιτικής της για την ασφάλεια εργασίας και για την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει επίσης πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας εργασίας κατά OHSAS 18001 και κατά ISO 14001.

Παράλληλα, ως ενεργό μέλος της EBWA (European Bottled Watercooler Association), η Rainbow Waters® συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας και υγιεινής.

Οι συνεχείς επαναπιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία στον τομέα των ψυκτικών μηχανημάτων, καθώς και το γεγονός ότι η Rainbow Waters® είναι επικεντρωμένη στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Παραμένοντας η Νo 1 εταιρία ψυκτών και οικιακών φίλτρων νερού στην Ελλάδα, η Rainbow Waters® δεσμεύεται να διατηρήσει τα υψηλά standards ποιότητας που έχει θέσει με στόχο την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.


 

 

 

Δείτε πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα της αποθήκευσης και της διανομής του εμφιαλωμένου νερού και των ψυκτών…

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ακόλουθη Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Κατανάλωσης της RAINBOW WATERS αφορά το Site της πού βρίσκεται στη Λεωφόρο Τατοϊου 323 – Αχαρναί – Αττική και το Site το οποίο βρίσκεται στην Οδό Ροδάνθης 5 – Μενίδι – Αττική, πού καλύπτουν το Δίκτυο Αττικής – Θηβών – Χαλκίδας:

  • Να διαθέτει στους Πελάτες της Ψύκτες Δικτύου, Θερμοψύκτες και Εμφιαλωμένο Νερό πού ανταποκρίνονται πλήρως στις Εθνικές και στις Κοινοτικές Νομοθετικές Απαιτήσεις που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια τους
  • Να παρέχει στους Πελάτες της υπηρεσίες πού εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας τους
  • Να υλοποιεί τις συμφωνίες πού κάνει με τους Πελάτες της έχοντας σαν κύριο μέλημα την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους
  • Να προμηθεύεται Ψύκτες Δικτύου, Θερμοψύκτες, αναλώσιμα υλικά και Εμφιαλωμένο Νερό αναγνωρισμένης  ποιότητας, που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Εθνικής & της Κοινοτικής Νομοθεσίας HACCP και που εξασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια του Πελάτη
  • Να απασχολεί προσωπικό πού επιλέγεται με βάση την εμπειρία,  τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διάθεση συμμετοχής στους στόχους της Εταιρείας
  • Να παρακολουθεί το χώρο του Εθνικού & του Διεθνούς ανταγωνισμού και να ενσωματώνει άμεσα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στον τομέα της
  • Να προάγει την Εσωτερική Επικοινωνία καθώς και την Επικοινωνία με τους Προμηθευτές και τους Πελάτες της όταν πέφτει στην αντίληψη της οποιοδήποτε στοιχείο πού μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των προϊόντων – των υπηρεσιών της στην αλυσίδα της διαχείρισης τους
  • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας & HACCP πού θέτει μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος, επιτυγχάνοντας την επαύξηση της ασφάλειας κατανάλωσης, την εξάλειψη των μη συμμορφώσεων, τη σταθερότητα των υλοποιούμενων διεργασιών και τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος
  • Το όνομα της Εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και του κύρους της
  • Για την επίτευξη των παραπάνω η Εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & HACCP πού ικανοποιεί τις απαιτήσεις:

-Του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

-Του Διεθνούς Προτύπου HACCP ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018

-Της Εθνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας HACCP 852/2004/ΕΚ

και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια κατανάλωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της και τις σχέσεις με τους Πελάτες.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & HACCP είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, τη βελτίωση και τη περαιτέρω καταξίωση της Εταιρείας και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει οριστεί ο Εκπρόσωπος της Διοίκησης και ο Υπεύθυνος Εξωτερικών Επικοινωνιών σε ότι αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση του Συστήματος HACCP.

Η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Κατανάλωσης που έχει θεσπίσει η Εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του Προσωπικού της και αποτελεί καθημερινό μέλημα τους η εκπλήρωση της.

Ο Διαχειριστής