Αυστηρά Πρότυπα Αποθήκευσης & Διανομής

Πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα της αποθήκευσης και της διανομής του εμφιαλωμένου νερού και των ψυκτών;

Κάθε εταιρία διανομής εμφιαλωμένου νερού σε ψύκτες, οφείλει να διαθέτει νόμιμη Άδεια Λειτουργίας για την αποθήκευση και τη διανομή εμφιαλωμένου νερού, καθώς και για τη συντήρηση και τη διανομή ψυκτών νερού. Η Άδεια Λειτουργίας του εμφιαλωτηρίου δεν αρκεί. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας.

Στη Rainbow Waters® , η μεταφορά, αποθήκευση και διανομή του εμφιαλωμένου νερού, από το εμφιαλωτήριο στους κατά τόπους αποθηκευτικούς χώρους και εντέλει στο χώρο σας, συμμορφώνεται σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές νομοθετικές απαιτήσεις και οδηγίες του ΕΦΕΤ. Οι φιάλες του νερού Διώνη μεταφέρονται πάντα σε κλειστά φορτηγά –οχήματα (εγκεκριμένα για μεταφορά νερού) και αποθηκεύονται πάντα σε εγκεκριμένους, κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι διανομείς που σας παραδίδουν το νερό, ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της Rainbow Waters® , εκπαιδεύονται συνεχώς και διαθέτουν όλοι Βιβλιάριο Υγείας.

Αντίστοιχα πρότυπα ισχύουν για τη συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά των ψυκτών νερού. Για παράδειγμα, οι ψύκτες συντηρούνται και αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Παρακολουθούμε τον κάθε ψύκτη μέσω του σειριακού του αριθμού, ώστε αφενός να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του, και αφετέρου να εξασφαλίσουμε ότι παραμένει πάντα απολυμασμένος. Έτσι απολαμβάνετε πάντα υγιεινό νερό. Επιπλέον, μέσω του λογισμικού μας, υπολογίζουμε τις ανάγκες σας σε εμφιαλωμένο νερό, και με ένα στόλο άνω των 85 οχημάτων μπορούμε εγκαίρως να σας εφοδιάσουμε.

Έχουμε αναλύσει όλα τα πιθανά σημεία και τους κινδύνους κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή του εμφιαλωμένου νερού (μελέτη HACCP) αλλά και των ψυκτών, και πιστοποιημένα διασφαλίζουμε την ποιότητα σε κάθε διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Πιστοποιήσεις Ποιότητας…