ΕΝΤΑΧΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ RAINBOW WATERS

Ανοιχτές θέσεις εργασίας

 1. Χειριστής κλαρκ στα Ιωάννινα

  Περιοχή εργασίας: Εργοστάσιο εμφιάλωσης στους Μελιγγούς Δωδώνης

  Εμπειρία: τουλάχιστον 2 έτη σαν χειριστής κλαρκ, επιθυμητή η εμπειρία στη διαχείριση αποθήκης.

 2. Γραμματειακή υποστήριξη

   

  Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση χειρισμού μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing). Επιθυμητή σχετική πιστοποίηση
  • Προχωρημένες γνώσεις EXCEL (συναρτήσεις, μακροεντολές κλπ). Επιθυμητή σχετική πιστοποίηση
  • Γνώση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος). Πτυχίο απαραίτητο.
  • Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες
  • Απολυτήριο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
  • Σχετική εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Μεταφορικό μέσο επιθυμητό

  Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

   

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα:

  στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@rainbowwaters.gr