ΕΝΤΑΧΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ RAINBOW WATERS

Ανοιχτές θέσεις εργασίας

 1. Junior Business/Software Analyst (JBA17)

   

  Περιγραφή Καθηκόντων:

  • Παραμετροποίηση, Ανάλυση και Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της επιχείρησης
  • Εκπαίδευση στους χρήστες του ΠΣ
  • Καταγραφή, και σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του ΠΣ και της επιχείρησης
  • Επικοινωνία με τον προμηθευτή του ERP για την επίλυση θεμάτων

   

  Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφές με τη θέση (διοίκησης, οικονομικών, IT)
  • Εμπειρία 0-2 χρόνια
  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ: άριστη γνώση MS-Office και ιδιαίτερα MS-Excel
  • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Πολύ καλή γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

   

  Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία στο προγράμματα ERP
  • Εμπειρία σε πρόγραμμα μισθοδοσίας

   

  Η εταιρία προσφέρει:

  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Ανταγωνιστικές αποδοχές