Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο εμφιαλωτήριο της RAINBOW WATERS από το διεθνή φορέα Bureau Veritas.

Το εργοστάσιο εμφιάλωσης του νερού ΔΙΩΝΗ επαναπιστοποιήθηκε κατά τα διεθνή πρότυπα:

  • ISO 22000:2005 & FSSC 22000  (για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος)
  • ISO 14001:2014 & ISO 18001:2007 (για την περιβαλλοντική διαχείριση και την ασφάλεια εργασίας)

Η επιτυχία επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο ποιότητας που προσφέρει η εταιρία, καθώς και το γεγονός ότι είναι επικεντρωμένη στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της.

Ως η πρώτη εταιρία ψυκτών που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 και 22000 (πριν 13 χρόνια), αλλά και η μόνη σήμερα που εφαρμόζει πιστοποιημένες μεθόδους σε όλο τον κύκλο του προϊόντος (εμφιάλωση νερού, αποθήκευση, διανομή, απολύμανση ψυκτών, εξυπηρέτηση), η RAINBOW WATERS μπορεί να εγγυηθεί ότι πάντα θα σας προσφέρει την απόλυτη ποιότητα… στο ποτήρι!

Διαβάστε ακόμα: 

100% αξιοπιστία στις αναλύσεις του νερού ΔΙΩΝΗ σύμφωνα με την Public Health England

Παγκόσμιες διακρίσεις ποιότητας και γεύσης για το νερό ΔΙΩΝΗ