Η RAINBOW WATERS έχει προσφέρει έναν ψύκτη νερού δικτύου, για απεριόριστα λίτρα καθαρού νερού στο ΔΩΣΕ ΕΛΠΙΔΑ που παρέχει δωρεάν και χωρίς κριτήρια επιλογής, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες.